De Opbrengsten

Van een milieu minder vriendelijk verbruik naar een milieu vriendelijk gebruik en van een aanslag op uw portemonnee naar een aanvaardbaar bedrag. Bij opbrengsten denken we veelal aan een voordeel in de vorm van geld, maar opbrengsten zijn natuurlijk veel meer dan dat…
 
Opbrengsten voor het milieu 
Vaak stellen mensen de kritische vraag hoeveel energie het kost om een zonnepaneel te fabriceren.  In de praktijk blijkt dat zonnepanelen in Nederland na ongeveer 3 jaar de energie hebben opgewekt die nodig was voor hun eigen productie. Daarna gaan ze dus netto energie opwekken. Aangezien zonnepanelen meer dan 25 jaar mee kunnen gaan, leveren ze dus aanzienlijk meer energie dan dat ze gekost hebben. Buiten dit feit om zorgen zonnepanelen er natuurlijk ook voor dat de CO2-uitstoot aanzienlijk wordt teruggedrongen. Per saldo is er immers minder elektriciteit nodig die via een niet-milieuvriendelijke manier wordt opgewekt. Zo draagt u ook uw steentje bij aan het leefbaar houden van onze aarde.
 
Opbrengsten voor u
Financieel gezien is een eigen "energiecentrale" tevens een gunstige investering. Inmiddels is de terugverdientijd teruggelopen van zo'n 10-12 jaar naar zo'n 7-8 jaar. In onderstaande te downloaden voorbeelden is men uitgegaan van de volgende aannames:
 
     1.     De kosten voor de tussentijdse vervanging van de omvormer (deze gaat                        ongeveer 15 jaar mee);
     2.     De stroomprijs. Die is op dit moment gemiddeld:  €0, 23 (prijspeil 2012/2013);
     3.     De verwachte ontwikkeling van de stroomprijzen. Over de afgelopen 10 jaar                  was dit +6% per jaar;
     4.     De levensduur van de zonnepanelen: tenminste 25 jaar;
     5.     De afname van het opgewekte vermogen van de zonnepanelen. Dit kan                        overigens variëren per type paneel. In het voorbeeld is uitgegaan van 90%                    na 10 jaar en 80% na 25 jaar;
     6.     De overige parameters zoals opgewekt vermogen, ligging van de panelen en              het vermogen van het zonnepaneel systeem ziet u op het overzicht.
 
 
 
Download overzicht
 
 
 
 
Download exploitatie overzicht        
 
 
 
Naast het opwekken van uw eigen energie is het uiteraard ook mogelijk om te besparen op het verbruik van uw energie. U kun hier meer over lezen op de volgende pagina.
 
 
Volgende pagina
 
 
 

CONTACTFORMULIER

Vul uw gegevens in en wij bellen u terug! U kunt ook direct uw vraag stellen.


'Fam. v.d. Vlist: Jullie hadden een opbrengst van 4930 KwH voorspelt. In werkelijkheid is het 6340 kwh geworden!''

LEES ALLE REFERENTIES